24 May 2010

layers of self-destruction

one more gin for your GABA receptors.
to dull the mind and lessen sensations in the brain.

ah, you can feel sensations in the brain?
is that not schizophrenia?

shut up, you convincing fucker.

06 May 2010

misinterpretatsioon

sa oleksid võinud mu tükkideks rebida.
lüüa minusse mitmeharulise kahvli.
läbi külje, harud paistmas.
ma ei oleks pahandanud.
aga selliseid momente ei ole lihtne ära tunda.
nii need mööduvad.

02 May 2010

küsimus

miks ei või mina
lahistada nutta
nagu propelleriga mootorpaat?